در همین پژوهش نقش تأثیر همه متغیرهای ساختار زیستگاه، متغیرهای فیزیکی و شیمیایی بهمنظور تعبیروتفسیر الگوی ادغام دسته براساس GLM (نه متغیر از ۱۲متغیر شیمیایی، سه متغیر از ۵ متغیر فیزیکی و سه متغیر از ۵ متغیر ساختار زیستگاه گزینه مطالعه) قابلمشاهده است. اگر چه تأثیر عوامل فیزیکی و ساختار زیستگاه من جمله متغیرهای ارتفاع و عمق کم، عرض زیاد، سرعت بالای جریان آب، فرآورده بستر (1و 4) و پوشش گیاهی ساحل (5و 6) در گزینش زیستگاه توسط سگماهیان و نواحی مهم عمق، عرض و شتاب جریان کم، سنگبستر درشت (10) و پوشش درختی و درختچهای در ساحل (2) در گزینش زیستگاه به وسیله سس ماهی به اثبات رسیده است، البته نتیجه های حاصل از این پژوهش بر تأثیر ارجحتر دست اندرکاران شیمیایی بر عوامل فیزیکی و ساختار زیستگاه در تفسیر حضور گونههای مورداشاره تأکید دارد. نوسانات متغیرها در مناطق، موجب توزیع مختلف گونههای متعدد ماهی در امتداد رودخانه (13، 17، 41و 42) بهصورت جایگزینی گونهها ناشی از تغییرات شرایط زیستی و بهصورت اضافه شدن آنان در جریان پاییندستی می‌شود (17و 43). ساختار زیستگاه در کنار متغیریهای فیزیکی در توزیع گونههای ماهی نقش مهمی دارند (19، 45و 48). طبق معمول از تحلیل متغیرهای شیمیایی بر توزیع ماهیان چشمپوشی میگردد، ولی به حیث میرسد فاکتورهای شیمیایی میتوانند به شعور خوب تر ما از الگوهای شکلگرفته تحت تأثیر ساختار زیستگاه و متغیرهای فیزیکی امداد نمایند. این وب وبسایت ها مستمند طراحی ظریف تری نیز هستند زیرا در آنان از یک نرم افزار اتوماسیون برای خرید کردن آنلاین کاربران استعمال می شود. امنیت واژه ی زیاد مهمیه در طراحی وبسایت و اپلیکیشن که میتونه دارای نادیده گرفتنش تمام زحمات که کشیدید یک شبه به باد بره و تمام دیتاها بیوفته دست کسانی که به شما ضربه بزنند به جهت این یکی دیگر از مسائلی که بر روی هزینه های و ارزش طراحی وبسایت در کرج اثر گذاری گذار پشتیبانی و امنیت میباشد که اصلی رخ ماهانه بایستی پرداخت شود. ارزش طراحی تارنما در تهران و کرج خیلی گرانتر از بقیه نقاط مرزوبوم می باشد و به دلیل مرکزیت کار های عمده به دست آوردن و فعالیت ها ، بها طراحی سایت در این دو شهر از بقیه نقاط مملکت فراتر میباشد. مجموعه طراحی وبسایت چیارا دارای به عمل گیری از قویترین و فن ای ترین اکیپ در بهینه سازی (سئو) شما را امداد می نماید تا هر چه سریع تر جزو لینک های نخستین google قرار بگیرید و مهم هر جستجو که کاربران مطلوب اساسی به دست آوردن و فعالیت شما باشد می کنند، به راحتی سایت شما در دسترس قرار بگیرد و کلیدی همین شیوه مشتریان بخش اعظمی را به خود جذب طراحی سایت در کرج جاباما کنید. کمی آن طرف خیس رقبای چیره شما در بازار آنلاین، روزمره میلیون ها عضو اینترنت را تبدیل به مشتری کرده اند در حالی که همین اعضا هنوز کسب و کار شما را نمی شناسند. درصورتیکه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم طراحی تارنما در کرج یادگار امام لطفا از سایت ما دیدن کنید.