آیا این “شما و من” است یا “شما و من”؟گاهی اوقات ، مهم نیست که کسی چگونه قلب خود را بیرون می کشد ، اگر دستور زبان خود را محو کنید ، این همان چیزی است که کسی به یاد می آورد. این مورد زمانی بود که من این پست را نوشتم که چگونه تصمیم بگیریم چه زمانی آماده بچه دار شدن هستم ، که در آن من تجربه خودم را به عنوان یک مادر یک فرزند ، یک والد خوانده سابق و یک زن که …

ادامه مطلب …


منبع: kaheshvazn-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>