ابدومینوپلاستی یا این که کار زیبایی شکم برای افرادی که در حوزه‌ شکم تجمع چربی متعددی دارا هستند انجام میشود. تا قبل از کشیدن درن های دو طرف برش استحمام ممنوع میباشد البته شستن سر بلامانع می باشد و برای تمیزی یا این که بهداشت تن می توان از حوله مرطوب استعمال کرد. ولی همین نکته را در لحاظ داشته باشید که اسکارهای این جراحی همیشگی هستند و بسته به نوع عمل، از یک سر ران تا سر دیگر ران امتداد می یابند. زمان استراحت سر را قدری بالا و تن را خم نگه دارید تا کشیدگی ماهیچه ها شکم را به دست کم برسانید. در نوشته “باید ها و نباید های اشکال جراحی ابدومینوپلاستی” به نکاتی پرداختیم که باید قبل از تصمیم گیری پایانی به جهت انجام کار شکم و پهلو، به آنها توجه کنید. در همین متن ما قصد داریم، این فعالیت را انجام دهیم و همین جراحی را از جنبههای مختلف باز‌نگری کنیم. افراد بخش اعظمی پیش از شما همین فعالیت زیبایی یا عمل های زیبایی دیگری از پاراگراف عمل سینه را انجام دیتا اند و تجربه هایشان را در اختیار دیگران گذارده اند که آگاهی از آنها باعث می شود، اتفاقات دوران آن گاه از عمل، به جهت شما دور از انتظار نباشد. اما در اینجا می خوا هیم درباره مواردی کلام نماییم که آن گاه از تصمیم به انجام جراحی ابدومینوپلاستی (Abdominoplasty) یا این که تامی تاک (Tummy Tuck) ، باید آنها را انجام بدهید تا بهترین و راحت ترین وضعیت کار و بعد از عمل را تجربه کنید. مطلقا برای بعد از کار ابدومینو، لباس های ریلکس و گشادی که به راحتی قابل پوشیدن و درآوردن باشد انتخاب کنید. همینطور بالش های خود را به طوری روی تخت قرار دهید که در موقع خواب به رخ نیمه درازکش باشید و وسایل گزینه نیاز خویش را در جایی قرار بدهید که به راحتی قابل دسترسی باشد. بنابراین خوب تر است تخت شما در گزیده از اتاق قرار دیتا شود که در موقع نیاز، جابجایی اصلی امداد دیگران، به راحتی قابل انجام باشد. شما مدت زمانه نسبتا متعددی پس از جراحی بر روی تخت در حالا استراحت میباشید و در فواصل زمانی مناسب باید کمی در خانه منش بروید. به صورت تقریبی حدود یک الی دو هفته دوران نیاز هست تا بتوان به شکل تقریبی نتایج مناسب را احساس کرد. اضطراری می باشد همین آزمایشها را انجام داده و نتیجه آن‌ها را روز عمل به ملازم خویش بیاورید. از فردای روز عمل رژیم غذایی معمولی (با حجم ناچیز تا متوسط) بلامانع می باشد اما از پرخوری می بایست جلوگیری شود. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم تفاوت ابدومینوپلاستی حیاتی لیپوماتیک بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.