بنابراین، سفت یا این که نماید بودن دستور در زمان واضح بودن، حکایت از خرابی و معیوب بودن سیستم هیدرولیک اتومبیل دارد. و هنگام تعویض دنده انتقال نیرو به گیربکس انقطاع می شود و درصورتیکه یک راننده ناشی پشت امر باشد مسافرین حیاتی هر بده بستان دنده یک شوک حرکتی را احساس می کنند. در یک گیربکس دستی، وقتی که راننده مبادرت به ردوبدل دنده می کند به طور معمول به نیم ثانیه زمانه در فرآیند تعویض دنده نیاز دارد.گرچه نیم ثانیه روزگار زیادی به جهت ردوبدل دنده نمیباشد اما در مقایسه اصلی زمانه هشت میلی ثانیه ای یک گیربکس DCT دوچندان کند جلوه می کند.سرعت فعالیت دوچندان بالای گیربکس های DCT یکی از دیگر از عواملی می باشد که سبب راندمان بالای این گیربکس ها شده است.از حیث حساس رانندگی هم گیربکس های دوبل کلاچ نظیر گیربکس های دستی کار می کنند.در یک گیربکس DCT هم شفت ورودی وجود دارد که دنده ها بر روی آن سوار شده اند و صفحه کلاچ هم برای انتقال قدرت از موتور به گیربکس موجود است.تفاوت با در میان گیربکس دستی و دوبل کلاچ، حذف شدن پدال کلاچ در ماشینهای DCT است.در حقیقت در این خودروها پدال کلاچ و مکانیزم آن مهم سلونوئیدهای هیدرولیکی که از کامپیوتر دستور می گیرند جایگزین شده اند.این گزینه سبب ساز شده تا گیربکس های DCT بهترین دینامیک رانندگی را داشته باشند. البته در درمقابل آن سیستم کلاچ دوبل از دو کلاچ به کار گیری می کند و پدال کلاچی وجود ندارد. سیستم کلاچ دوبل می تواند ردوبدل دنده را سریعتر از گیربکسی کلیدی کلاچ ساده سنتی انجام دهد. معمولی ترین دسته روغن صنعتی ایجاد شده به وسیله کمپانی نفت بهران مربوط به جور H بوده که اهمیت خصوصیت محافظتی در برابر سایش و خورندگی تجهیزات و انواع شیر فشار شکن هیدرولیک فلزات می باشد. هرچه مقاومت بدنه پمپ در برابر آبوهوا و رطوبت عمده باشد، قیمت آن نیز افزایش مییابد چون که بایستی آلیاژها و فلزات گرانقیمتتری در ساخت بدنه به کارگیری شود. در محاسبات می بایست دقت کنید عملگرهای شما (جک هیدرولیک و هیدروموتور) در چه فشاری اقتدار و گشتاور را برای شما ساخت میکنند. در حالی که اهرم بده بستان دنده در گیربکس دوبل کلاچ صحیح مثل اهرم ردوبدل دنده در یک خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک هست اما سیستم DCT از باطن مانند یک گیربکس دستی است.یکی از مزایای اساسی گیربکس های دوبل کلاچ کمتر مصرف سوخت اتومبیل در این گیربکس ها است.چون در همین گیربکس ها هدر رفت نیرو فراوان تحت میباشد و راندمان خیلی بالایی دارا هستند در عاقبت راندمان کلی اتومبیل نیز بالاتر می رود.تخمین زده می شود که در مقایسه حساس یک گیربکس ۵ دنده دستی، یک گیربکس دوبل کلاچ ۶ دنده می تواند راندمان خودرو را تا ۱۰ درصد ارتقاء دهد.دلیل کلیدی این ارتقاء راندمان همین میباشد که در گیربکس های اتوماتیک مدام مقداری هرزگردی در سیستم مبدل گشتاور وجود دارااست که باعث می شود دقیقا همگی قدرت موتور به چرخ ها نرسد.این مساله به خصوص در زمان عجله گیری های سریع نمود بیشتری دارد.