[ad_1]

تخم مرغ ، لبنیات پرچرب و گرما ترکیبی برنده ایجاد می کنند ، مخصوصاً وقتی با دقت در حمام آب پخته می شوند. قسمت داخلی آن به نوعی شکننده و کرکی می شود و قسمت رویی آن به آرامی یا اگر لحظه ای آن را زیر مرغ گوشتی بکشید – به شدت جلا می یابد. این یک مانور به اندازه کافی آسان برای انجام است ، اما معمولاً برای …

ادامه مطلب …

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-khabar.ir