[ad_1]

زیر چشم دوش زدن زیاد است. با این حال ، زیر چشم دوش زدن به کسی یا هیچ چیز آسیب نمی رساند. به این ترتیب ، تا زمانی که فرد با این تناقض کنار نیاید ، نمی توان موضعی در مورد قابل قبول بودن ادرار در دوش گرفت.

ادامه مطلب …

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-khabar.ir