آیا فعالیت لیفت شقیقه را می قدرت اساسی جراحی های دیگر زیبایی مخلوط کرد ؟ اگر‌چه اکثری از بیماران ، عمل ليفت شقيقه را مستقل از سایر فعالیت های زیبایی انجام می دهند ؛ البته می اقتدار برای دستیابی به نتایج مطلوب خیس این جراحی را اصلی جراحی پلک یا این که لیفت رخ نیز انجام داد. به طور خلاصه ، فعالیت جراحی انجام شده برای تولید شقیقه های جوان خیس ، کشیده خیس و محکم خیس ؛ جراحی ليفت شقيقه نامیده می شود. اشخاصی که ابروهای افتاده دارا هستند میتوانند اهمیت لیفت شقیقه به صورت مستمر افتادگی ابروهای خویش ا از دکتر میر جراح لیفت شقیقه دربین ببرند. در صورتی که بخواهیم فهرستی از کارداران اثر گذاری گذار بر روی زوال حوزه‌ شقیقه را مورد اشاره قرار دهیم ؛ نیروی گیرایی ، سن ، کیفیت پوست ، سیگار کشیدن ، زندگی سوای تحرک یا زندگی پر استرس ، قرار گرفتن بیش از حد در برابر باد و نور خورشید و رژیم های غذایی نامنظم و ناسالم ؛ قابل ذکر خواهند بود. لایههای زیرین و عمیق خیس پوست کشیده می شوند و معمولا برای چروک های زیاد عمیق سفارش می شوند. امروزه از شیوه هایی نظیر SMAS ( لایه میانی پایین پوست ) یا این که MACS ( لایه مضاعف عمیق تحت پوست ) ؛ برای کشیدن پوست شقیقه ها استعمال می شود. در ليفت شقيقه و ابرو اهمیت طریق MACS (Minimal Access Cranial Suspension) لایه ساب پریوستئال و عمیق ذیل پوست کشیده میشود. چه افرادی کاندید مناسبی به جهت ليفت شقيقه هستند؟ جراحی لیفت شقیقه چه تاثیری بر چهره اشخاص دارد؟ حیاتی بالا رفتن سن ؛ بخصوص بعد از آن از 40 سالگی ، نواحی شقیقه سازه به بعضا فاکتورها ، از نظر زیبایی رو به زوال می رود. ۴۸ ساعت بعد از آن از فعالیت به حمام بروید تا به داخل زخم ها آبی رخنه نکند و در حمام هم کارایی نمایید تا آب حیاتی فشار اهمیت آسیب برخورد نکند.از قرار گرفتن مستقیم در معرض نور خورشید بمدت ۶ ماه پرهیز نمائید و در صورتی که همین فرمان برایتان مشقت بار بود از ضد افتاب به کارگیری کنید. به مدت حداقل دو هفته آنگاه از عمل از مصرف دخانیات و الکل و همینطور داروهای ضدالتهاب مثل آسپرینها جلوگیری نماید.