5- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهرهبرداری و یا توسعه زیرساختهای لازم در زمینههای حرفهآموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرحهای حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندانها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد. بسیاری از جوانان میخواهند ازدواج آسان داشته باشند، اما خانوادهها این فرصت را از آنها میگیرند. اگر زمان زیادی است که در رابطه مشکل دارید مثل این است که با پای شکسته در مسابقه دو مدتهاست که میدوید و مسلما درمان خیلی آسان نیست و ادامه دادن رابطه و یا جدا شدن هر دو سخت و طاقت فرساست؛ بنابراین توصیه مااین است که وقت را تلف نکنید و برای بر طرف شدن مشکلات رابطهتان هر چه زودتر اقدام کنید. از بیان نظرات متفاوت تان هراسی نداشته باشید و هر آنچه برای تان مهم و قابل توجه است را ذکر کنید. بدون ترس از اینکه از حرفهایشان آزرده شوید، به آنها اجازه دهید که نظرات خود را بیان کنند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

مشاوره ازدواج هروی با تشکر از مدیر سایت سلام تقریبا سال ۸۹ بود که من برای بار اول به کسی علاقه مند میشم،بهش گفتم اونم قبول کرد ولی گفت که خونوادش باید در جریان باشن منم قبول کردم ولی در کل تا وقتی که می خواست به من خبر بده خیلی کم جواب تلفن رو می داد و خیلی پیگیر من نبود بعد از یه مدت بی خبری به من اس ام اس داد که خونوادمون باید اول با هم آشنا بشن منم تو اون مدت بی خبری هر وقت می خواستم که باش صحبت کنم راهی واسه دیدنش پیدا نمی کردم شاید هم تلاش کافی نکرده بودم ،بعد از یکسری اتفاق ها نشد گذشت تا سال ۹۲ که خودش راجع به کنکور به من زنگ زد و دیدارمون دوباره شروع شد و من دوباره ابراز علاقه کردم و قضیه رو با مادرم در میون گذاشتم طی این دیدارها ازش خواسته بودم که اگر هر مشکلی پیش اومد باید حل بشه نه اینکه دیگه جواب هم رو ندیم .

تبصره3- چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، میتواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(2) معاف خواهد بود. وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندانهای مذکور که به تدریج و براساس توافق بهعمل آمده به حساب ویژه نزد خزانهداری کل واریز میگردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی میگردد و در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندانهای جایگزین در همان استان میگردد. دولت مکلف است هرسال در بودجه سنواتی، کمکهزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانههای سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیفهای بودجهای نیروهای مسلح را برای تأمین هزینههای تعمیر و نگهداری خانههای سازمانی در طول اجرای این قانون پیشبینی و واریز نماید. ث- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوقالعاده پیشبینی شده در بند(1) ماده(68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و مشاوره ی ازدواج اعمال نمایند.

ت- دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد 1975 میلادی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب 29/2/1355) و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه بیست و پنج درصد(25%) نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید بهطوریکه در پایان چهارسال به اتمام برسد. ب- سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعهیافتگی زیرساختهای این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند. الف- ستادکل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام نماید. 2- قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزههای قضائی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم(74) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ث- قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) میتواند سالانه حداکثر هشتصد قاضی جدید برای تکمیل پستهای قضائی بلاتصدی مصوب خود و حداکثر به تعداد سههزار و دویست نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پستهای اداری و پشتیبانی بلاتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نماید.