[ad_1]

زنی الاغ خود را با متن نشان می دهد "به همین دلیل است که گلوتان رشد نمی کند"

عکس صفحه: mariasteixeira_ / TikTok (استفاده منصفانه)

آیا شما اسکوات سبک وزن انجام می دهید و الاغ کامیون کمپرسی دریافت نمی کنید؟ به روزرسانی که شما نیاز دارید احتمالاً وزن بیشتر ، برنامه ریزی بهتر ، تغذیه مناسب تر یا فقط انتظارات واقع بینانه تر خواهد بود. این است نه تغییر در حالت چمباتمه زدن. بله ، گاهی اوقات ترفند می تواند نحوه کار عضلات را کمی تغییر دهید، و بنابراین بیش از یک نوع ورزش در جهان وجود دارد. اما این ترفندهای کوچک به تغییرات عظیمی در فیزیک شما منجر نمی شود.

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-khabar.ir