[ad_1]

فرفری در جایگاه اسکوات؟ این دنیا به چه می آید؟

حقیقت این است که قوانین آداب و معاشرت در سالن بدنسازی وجود دارد وجود دارد تا زندگی را برای دیگران راحت تر کند. اگر شما تنها شخصی در زیرزمین خود هستید ، کاملاً هستید من میتوانم هرجایی که می خواهید فر کنید می توانید وزنه ها را رها کنید. می توانید هر نیمکت ، میله و بالشتک را به راحتی انجام دهید رانش ران، و هیچ کس مانع شما نخواهد شد. پسندیدن میله قطره چکان را سخت کرد، من این پیام را تأیید می کنم.

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-khabar.ir