[ad_1]

من عاشق گوش دادن به آواز طلوع فجر (آهنگ های پرندگان) ، کم بازدید بودن ، برخوردهای گاه به گاه با حیات وحش (مارتین را هفته گذشته دیدم) و سکوت را دوست دارم.  یک چیزی که دوست ندارم اولین بودن در مسیر است ، زیرا هر روز صبح ده ها تار عنکبوت تار می خورم!  من حدس می زنم این قیمت مناسب برای همه چیزهای خوب است.

عکس صفحه: Reddit

پرندگان صبح را دوست دارند و حیوانات بسیاری از گونه ها هنگامی که مردم در اطراف نیستند ، فعالیت بیشتری دارند. من اغلب می بینم که مثلاً گوزن ها صبح می دوند. (به هر حال ، یک راه حل برای مشکل تار عنکبوت وجود دارد: یک چوب بردارید و وقتی به جایی رسیدید که درختان به ویژه به یکدیگر نزدیک هستند ، با چوبی که در مقابل شما قرار دارد مانند یک مشعل المپیک بدوید.

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-khabar.ir