اما با مصرف بیش از ترازو از متانول، اسید فرمیک تولیدی در بدن افزاش می یابد که موجب اسیدوز شدن بدن می شود و ممکن میباشد موجب کوری، سرگیجه و یا این که حتی ایست قلبی شود. اما قبل از وی، همین ماده حساس اسم اسید فرمیک مورچه، شناخته می شد. از اسید فرمیک به عنوان یک ماده سنتزی به جهت تولید ترکیبات دیگر، استعمال می شود. همین اسید، یک اسید ضعیف به شمار می رود که فقط یک پروتون دارد! اساسی دقت به آزمایشات شکل گرفته، محلول 20 درصدی همین ماده، بیشترین خوردگی در برابر فولاد را دارد. اسید فرمیک می تواند آهن و روی را در خود حل نموده و موجب خوردگی فولاد هم بشود. علاوه بر مورچه، عروس دریایی، سوسک و عقرب نیز می توانند این ماده را از خویش ترشح کنند. این ماده برخلاف اسیدهای معدنی، فارغ از هیچ دسته ردی، تبخیر می شود. سفارش می شود اشخاصی که اساسی اسید فرمیک در تماس میباشند زمان کار اساسی همین ماده از دستکش، عینک و ماسک منحصربه‌فرد استعمال کنند. کارگران انبارهای نگهداری این ماده باید تدریس های ضروری را در کار اساسی مواد اسیدی دیده باشند. پوشیدن لباس منحصر فعالیت کلیدی آستین های بلند برای کارگران انبار اسید، اضطراری و حتمی است. اسید فرمیک ضرری برای انسان ندارد! همین توانا ترین اسید آلکیل کربوکسیلیک جایگزین نشده است. ساختار شیمیایی فرمیک اسید HCOOH به این صورت می باشد که یک اتم هیدروژن به تیم کربوکسیلیک متصل شده است. طرز ساخت دیگر شامل تشکیل اسید آزاد از نمکهای آن است. اسید فرمیک دیگر چه اسم هایی دارد؟ خرید کردن ژل اسید فرمیک میتواند کنه های واریو را تا ۸۴ % و کنههای تراشه را تا ۱۰۰ % از در میان غالب شود و همینطور یک عدد دیگر از آفات زنبور عسل می باشد هم از در بین می برد. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم فرمیک اسید چیه بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.