بهره وری در شرایط ایده آل از 4 تا 5 تن در هکتار است. 8400 کیلو گرم در هکتار که معادل است با 4 برابر برداشت زیاد در مقابل باغات سنتی و بومی میباشد. امروزه کشور ما علاقه بیشتری به پرورش گردو دارد اما برای تولیدکنندگانی که باغ احداث کرده و یا قصد احداث آن را دارند نباید ترسناک باشد زیرا نیاز به گردو کاملاً زیاد است. در کاشت و پرورش نهال بادام اوضاع کمی متفاوت می شود .نهال های بادام معمولا اکثرا به صورت بذری می باشند اما لزوما قرار نیست درنهال های بادام هم تغییر جنیست صورت پذیرد . مثلا جنس خاک شنی رسی بهترین نوع خاک برای پرورش نهال گردو است. 📌 نکته: بهترین PH و اسیدیته ی خاک برای گردو کاری در حدود 5/6 الی 5/7 است. ریشه های درخت گردو تا عمق عمیقی نسبت به دیگر درختان رشد کرده و به این ترتیب نیاز به خاک سست و عمیق دارند.

نهال گردو در گلدان
نهال گردوی اسرائیلی خوشه ای پیوندی ظرفیت باردهی بسیار بالا و حداقل تا ۶۰ درصد بیش از ارقام نهال گردو دیگر است. ضمنا باغداران عزیزتوجه داشته باشند که گردوی چندلر از ارقام گردوی پیوندی حساب میشود که نیاز صد درصد به گرد زا دارد که شما باید همراه هر 20 اصله نهالی که میکارید 1 درخت برای گرده افشان داشته باشید. ضمنا باغداران عزیزتوجه داشته باشند که گردوی اسرائیلی خوشه ای پیوندی از ارقام گردوی پیوندی حساب میشود که نیاز صد درصد به گرد افشان دارد که شما باید همراه هر ۱۵ اصله نهالی که میکاریم ۲ درخت برای گرده افشان داشته باشیم که کیفیت باروریباغ شما تضمین گردد.

نهال گردو واریته ویژه
گردو اسرائیلی خوشه ای پیوندی پس بهتر است برای احتیاط این واریته که گل نر آن نیز زودتر از گل ماده باز می شود، پس بهتر است برای احتیاط این واریته که گل نر آن نیز زودتر از گل ماده باز می شود نه فقط با ارقام نهال گردو بلکه با دونتیناک توأم و همراه کاشته می شود. بهترین زمان کاشت نهال برای مناطق سردسیر زمانی است که هوای سرد زمستانی در حال فروکش کردن باشد و پس از آن زمان دیگر شاهد سرمای هوا در حد زیر صفر درجه نباشیم. این حق مشتریست که نهال بادام با کیفیت مورد نظر خود را از نهال فروشی بادام معتبر تحویل و پس از کاشت نهال بادام در آینده درخت بادام پر باری را شاهد و سود خوبی از فروش بادام هایش نصیبش گردد، عمر اقتصادی درخت بادام 30 سال می باشد.

نهال گردو کشت بافت
نهال گردو چندلر با ساختار بدنه ای نازک و به شکل بیضی است که به راحتی از پوسته جدا می شود. با اینکه کودهای حیوانی و کودهای شیمیایی در ساختار خود با یکدیگر تفاوت دارند، اما هر 2 آنها در جهت رشد بهتر و بیشتر درختان گردو به شما نهال گردو برای مناطق سردسیر کمک می کنند. ریشه ها باید باید بررسی شود كه آیا آفت به ریشه آسیب می رساند یا خیر.مراقب باشید که نام گیاه مطابق با استانداردهای صحیح بهداشتی تولید شود.اگرچه این استانداردها برای طول نیازی به اهمیت ندارند،اما بهتر است ضخامت بدن نهال گردو 1.5 تا 2 سانتی متر باشد.ضخیم تر یا نازک تر،گیاه ممکن است دشوارتر باشد. از ویژگی های بارز نهال گردو اسرائیلی خوشه ای پیوندی زود بازده بودن (باردهی از سال اول) و باردهی در شاخه های جانبی و همچنین دیر گل بودن که باعث میشود درفصل بهار که اغلب باغات گردوی کشورمان دچار سرما زدگی میشود این رقم مقامت خوبی در برابر سرمای بهاره نشان داده است.