دریچه سقفی – ویرگول

درون دریچه تهیه هوا طرح نو آلومینیومی، از تیغه های عمودی که قابل چرخش به چپ و راست می باشند تشکیل شده که امکانِ تقسیم هوا به چپ و راست را می دهد. که چرخش جریان یکنواخت هوا را به شکل افقی توسط پره های متوالی هم مرکز صورت می گیرد. شالوده کارِ این روزنه تنظیم هوا براساس اختلاف فشار میان دو محیط می باشد و هوا از محیط پرفشارتر جریان می یابد و جایگزین هوای تخلیه شده از فضای کم فشار میگردد. در بعضی مکان ها که قابلیت تزریق هوای جدید به گوشه و کنار وجود ندارد فشار منفی که در اثر تخلیه و یا این که رجوع و برگشت هوا ساخت می‌گردد باید از شیوه ورود هوا از محیط مجاور جبران شود. دریچه سقفی دمپر دار و فارغ از دمپر جهت هوای رفت و رجوع و همینطور تخلیه به کارگیری می شوند. در شکل استفاده از دیفیوزر، توان تامین جریان هوای رفت را دارد. در حالت عادی جهت جریان هوا در دریچه تهیه هوای دیواری در تابستان رو به تحت و در زمستان رو به بالا می باشد. در رخ وجود مانع در جلوی روزنه تهیه هوای رفت بهتر میباشد روزنه تنظیم هوا آنقدر از سقف فاصله داشته باشد تا اثر مانع دریچه سقفی پلاستیکی به دستکم برسد. همین گونه روزنه نیز به جهت هوای رفت سیستم های هواساز، ایرواشر، زنت و کولر آبی قابل استعمال می باشد، اما به صورت کارگزاری پایین سقف. این دریچه هوا، هوای شبکه را به دو مسیرِ کلیدی زاویه نود رتبه (گوشه ای) یا این که به دو مسیر بصورت چپ و راست ( راهرویی) سوق دهی می کند. دریچه تهیه و تنظیم هوا از اشکال متعدد آلومینیمی، آهنی و MDf ساخته می شود، روزنه تهیه و تنظیم هوا از پره های گوناگون به جهت گزینش مسیر هوا و فریم با تشکیل می شود، که جور خروج هوای روزنه را به گونه های یک طرفه، دوطرفه، سه طرفه و چهار طرفه تقسیم می کند. دریچه هوای سقفی به اشکال روزنه گرد، تایلی و چهارگوش در سایزهای متعدد تقسیم شده است. ساختار دریچه هوا ی سقفی چهارطرفه طوری طراحی شده که هوای عبوری از معبرِ دریچه را به هر چهارسوی این دریچه هوا تقسیم می کند. غ- دریچه سقفی خورشیدی . به جهت کانال هایی که به شکل افقی در سقف تعبیه و دهانه انشعاب نیز از طریق سقف کاذب بیرون می شوند از روزنه های سقفی چهارگوش می قدرت به کارگیری کرد. در روزنه چهارگوش کلاف پهن، پرهها از بدنه حساس انقطاع بوده و بنا به موقعیت قرارگیری به 4 مدل: یکطرفه، دوطرفه، سهطرفه وچهارطرفه نامگذاری شده است. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب وب سایت خرید دریچه سقفی.

حتما بخوانید:
چگونه احساس کنیم خانه شما مانند یک هتل احساس می شود (در یک روش خوب)