به عامل افزایش نسبت استرادیول به تستوسترون در برخی از پسران ساخت شده و سبب به ژنیکوماستی تا 65 % مورد ها می شود. صرفا در برخی موارد، همین دستور می تواند سبب ساز به تولید درد در بافت سینه شود. دیگر ناراحتی های بالینی که می تواند علامتها شبیه ساخت نمایند عبارتند از:بافت پستان چرب: برخی از مردان و پسران چربی سینه دارند که مشابه ژنیکوماستی می شود. کاندیدای مطلوب جراحی ریز کردن سینه مردان کسانی هستند که درباره ظواهر سینههای خویش کمبود اعتماد به نفس دارا هستند یا حساس آن راحت نیستند. معالجه بیرون از برچسب ممکن می باشد بی خطر باشد، البته قبل از آغاز درمان بایستی در گزینه استعمال از این داروها حساس دکتر معالج مشورت گرفته شود. در صورتی که بیمار از ظواهر پهناور سینه خود ناراضی باشد، می تواند زیر جراحی قرار بگیرد. ژنتیکوماستی در نوزادان: بیش از نیمی از نوزادان در هنگام ولادت پایین تأثیر استروژن موجود در تن مادر کلیدی سینههای بزرگ عمل لیپوماتیک ژنیکوماستی به عالم میآیند. خیال نکنید که در صورتی که به بیماری پهناور شدن سینه مردانه دچار شده اید، جراحی ژنیکوماستی برای شما مضاعف مناسب است. ذیل بودن سطح تستوسترون در آقایان ممکن می باشد برخی اوقات سبب ساز به وضعیتی بنام ژنیکوماستی یا رشد سینه های بزرگتر در افراد با جنسیت مردانه شود. تراز تستوسترون اصلی افزایش سن، به طور معمول کاهش می یابد. همین کاهش سطح هورمون میتواند ناشی از بیماری باشد که اثرات تستوسترون را مسدود کرده، باعث به کمتر تستوسترون شده یا این که اینکه موجب افزایش سطح استروژن میشود. کلیدی کمتر تراز تستوسترون در افراد مسن، ممکن میباشد ژنیکوماستی پیدایش کند و ادامه یابد. در آقایان هم جراحی ریز نمودن سینه برای درمان بیماری ژنیکوماستی مرسوم است. یکی از از مشکلات همگانی در ورزشکاران فن ای خلل ژنیکوماستی می باشد به طوری که 50 درصد از همین اشخاص سکو های مختلفی از ژنیکوماستی را در طول کار فن ای خویش تجربه می کنند. لیپوساکشن روشی هست که، چربی اضافی را از شکم بیرون می کند و همینطور می تواند برای از بین بردن چربی در سینه ها هم به کارگیری شود. درصورتیکه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم عمل ژنیکوماستی کلیدی ساکشن لطفا از صفحه ما بخواهید.