شایان ذکر هست پس از جذب رطوبت، به علت افزایش انعطافپذیری نایلون، بسیاری از خواص مکانیکی آن کاهش پیدا می کند ولی فقط مقاومت در برابر ضربه پلاستیک جذبکننده رطوبت، ارتقاء پیدا میکند. قابل ذکر می باشد در یک سمت نوار کپتون از چسب سیلیکونی آغشته شده هست عایق الکتریکی به چه معناست . مهمترین خاصیت مکانیکی نایلونها از روش دیتاها حاصل از اندازهگیری ویژگیهای پنج امتحان کششی، خمشی، فشاری، برشی و سختیسنجی بیان میشود. نایلون ۶۶ دربردارنده مجموعهای از خواص خوب می باشد که از آن بین می توان به خاصیت مکانیکی (استحکامهای بالا، چقرمگی زیاد و مقاومت عالی در برابر سایش) ویژگیهای حرارتی و شیمیایی خیلی خوب اشاره کرد. جور هایی از هموپلیمر نایلون ۶۶ وجود دارا‌هستند که با داشتن گرانروی زیر و شتاب جریان مذاب بالا، برای مراحل تزریقی ساخته شدهاند. از دیگر ویژگیهای پررنگ این پلاستیک، انعطافپذیری و چقرمگی خوب الیاف آن می باشد ک منجر شده در تنظیم منسوجات، به خصوص در مصارف زنانه مضاعف مورد استعمال قرار گیرد، به ویژه خواص مانایی مستمر همین الیاف ۱۰۰ مرتبه سانتیگراد که در صورتی که سرد کردن آن به آرامی انجام شود شرایط چین دائمی (پلیسه) را برای آن به وجود خواهد آورد. در مجاورت هوا رنگ نایلون ۶۶ در دمای ۱۳۰ درجه سانتیگراد زایل می‌شود و در دمای بالاتر به علت هیدرولیز تخریب میگردد. نایلون ها در برابر نور UV و کارداران محیطی ضعیف هستند، در شرایطی که چنانچه هنگام عملکرد دراز مدت در معرض موقعیت و عامل ها محیطی قرار بگیرند، رنگ آنان زایل و خاصیت مکانیکیشان ضعیف و شکننده خواهد شد. استفاده از مواد عایق مصنوعی در سال 1908 شروع شد. در اولین حس، نمونههای ساخته شده از نایلون ۶ از انعطاف پذیری، نرمتر از نایلون ۶۶ هستند. از نایلون ۶۶ علاوه بر تولید قطعات مهندسی، در حجم فراوان بالایی الیاف نساجی تهیه و تنظیم میکنند، این رزین به دلیل داشتن ساختار خطی و خصوصیات عالی فیزیکی و شیمیایی، الیاف لطف از آن حاصل میشود. چرخدنده شتاب سنج کیلومتر شمارها، و خصوصاً چرخک (زنجیر) تامینگ برخی از خودروها، ثابت شده است که اگر از کالا نایلون ۶۶ انتخاب شوند سالها توان فعالیت نمودن دارند. 3- مقدارPCB: قوانین در بین المللی فرمان کارهایی مشخص نموده است که در مورد دستگاهها و روغنهای عایق الکتریکی که حاوی حاوی PCB میباشند اجرا می شود، امر کار به جهت دستگاههای اختصاصی یا چکیده از روغنهای عایق که مقدارPCB آنان معلوم شده هست استعمال می شود. از معروفترین عایقهای گازی شکل، میتوان گاز SF6 را نام برد که در ساختمان کلیدهای فشار کار کشته و هم پستهای GIS به کار برده میشود. ترانسفورماتورهای برق و کابل های فشار قادر از نیتروژن به عنوان عایق به کارگیری می کنند. در صورتی که از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم سرامیک عایق الکتریکی لطفا از ورقه ما بخواهید.