میتوان گفت که این علاقه کاذب و اشتباه به این امر که در بین مردم حال حاضر ایران بسیار در حال گسترش و وسیع شدن است، از عوامل گوناگون و زیادی تاثیر میگیرد و علتهای اصلی آن را باید از بین آن عوامل جست و جو کرد. مردم امروز ایران در سال 1400 را میتوان مردمی خواند که بدون هیچ تناسب در اشتراکات خونی و جسمی، فکری و روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، و همچنین نسبی و نژادی متاسفانه به طور غمانگیز و بیهودهای در پی معرفی کردن خود به عنوان یک آریایی اصیل سالن عقد مجلل قم هستند.

کسی که متن صیغه موقت را می خواند باید بالغ و عاقل باشد، جه فرد برای خودش بخواند یا از طرف دیگری وکیل شده باشد. برای خواندن متن صیغه و ازدواج موقت باید به چند شرط مهم توجه کرد که در ادمه به صورت کامل به آن ها اشاره شده است. برای صحیح بودن متن ازدواج موقت، باید قبل از خواندن متن صیغه ی عقد، مدت محرمیت به صورت سالن عقد نگارین دقیق مشخص شود.

حتّی اگر خانم بگوید مهریه نمی خواهد، باز هم عقد صحیح نیست. برای خواندن متن ازدواج موقت کافی است و نوشتن و شاهد گرفتن لازم نیست. در گذشته معمولا تمامی مراسم ها در یک قالب تکراری برگزار می شدند و به ندرت مشاهده می شد زوجی در برگزاری مراسم عقد خود تغییراتی را ایجاد کرده باشد؛ در حالی که در عصر حاضر این چنین نیست و تمامی زوج ها با توجه به سلیقه و فانتزی هایی که در ذهن خود دارند نسبت به برگزاری مراسم عقد، عروسی و… در این میان تفاوتی نمی کند که این مقدار اندک باشد (مثلا یک ساعت) یا زیاد (مثلا بیست سال).

این مجموعه با ارائه سلف سرویس به شما عزیزان آماده است که شبی به یاد ماندنی را برای شما بسازد، بر این اساس توجه کنید که مجموعه حلما ودینگ با ارائه خدماتی مانند نوشیدنیهای گرم و سرد، انواع غذاها، دسر و… این سالن بعنوان یکی از شیک ترین و خاص ترین دفاتر ازدواج شرق تهران با خدماتی ویژه در خدمت زوج ها و خانواده های محترم می باشد. زن و مردی که به بلوغ روحی، عقلی، احساسی، و جسمی دست یافتهاند، میتوانند ازدواج کرده و خانواده جداگانهای را تشکیل دهند، آیین ازدواج در همه کشورها، براساس رسوم و آداب خاص آن کشور انجام میشود و در کشورهای اسلامی نیز، ضمن رعایت شعائر اسلامی، به سنن اقوام و طوایف گوناگون احترام گذاشته شده و براساس رسوم طوایف، مراسم ازدواج برگزار میشود.