به گزارش ایرنا، در همین جشنواره، ۱۶ تیتر فیلم از بخش سودای سیمرغ چهلمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر به اکران در میآیند که ۲۸۸۸ از پاراگراف آنها است. من حتی نظرم این نمیباشد که فیلم ضد اهل ایران هست بلکه اتفاقا فرهادی در این فیلم تصویر دوچندان مثبتی از زندان و زندانبان در کشور ایران به نمایش گذارده که من تابهحال در فیلم دیگری ندیده بودم. وی درباره سبک واقعگیرایانه فیلمهای فرهادی، گفت: واقعگرایی به معنای رئالیسم، به نظر من فرهادی ابدا رئالیست نمی باشد و رئالیست اجتماعی که مسالهاش مساله مردم و اجتماع باشد، اصلا نمی باشد اما از این شعار میخورد. وی در طی مرخصی دو روزه همت می کند طلبکار خویش را متقاعد نماید که گلایه خویش را از پرداخت منتخب از مبلغ پس بگیرد. نظام فیلم که یعنی زندان و این زندان دلیر میسازد که همین قهرمان قلابی است. ازلحاظ مضمون و محتوا هم آیا همین اتفاق افتاده است؟ همین اتفاق در سال 91 رخ داده و به شکل گسترده در مطبوعات و رسانههای سراسری و محلی انعکاس داشته است، ازجمله در گزارش تصویری مفصل نتورک استانی فارس و همچنین بخش حوادث روزنامه جامجم کاغذ 19 مورخ 4 اردیبهشت 1391 و روزنامه خبر مورخ 28 فروردین 1391. بدین ترتیب برخلاف ادعای ناصحیح خانم آزاده مسیحزاده، سوژه ذکر شده به وسیله ایشان کشف نشده هست بلکه همین خبر از قریب به یک سال پیش از شروع عصر فیلمسازی مستند، در سطح گستردهای در جامعه تکثیر یافته است. دنیا نيوز به نقل از صبح نو، «قهرمان» نهایی فیلم «اصغر فرهادی» فقط کارگردان اهل ایران است که تابهحال دو پاداش اسکار را در کارنامه دارد؛ فیلمی که در برهه زمانی کرونا و در استان عجم ساخته شد و او‌لین اکرانش در جشنواره کن فرانسه بود. درصورتیکه فیلم فرهادی 10، 15میلیون مخاطب را جذب کند میشود گفت که سینما ارائه داده می باشد اما تلگرافخانهای که ایشان خط مش انداخته فقط یک موضوع و پیام تکراری را مخابره مینماید البته این که قهرمان چه جایگاهی در سینمای فرهادی دارااست بایستی بگویم جزء فیلمهای قابلانتظار از ایشان نیست. در این که آقای فرهادی در سینمای ما منزلت ویژهای دارا‌هستند شکی نمیباشد البته به نظرم فیلمسازی مانند فرهادی نباید در یک دایره تکراری بیافتد. پسرش بود که قیمت جنگیدن داشت و عشقی که امید ادامه دادن میداد؛ البته نیکی به رسم قبلی. میآید و دیگر من گماش میکنم و حتی در این سوپر اکستریم لانگ شات نیز دیگر نمیبینم و فقط نقش رستم میبینم؛ دوربین نیز که انگار باد دارااست می‌برد که همین دیگر شوخی فیلم قهرمان اصغر فرهادی سینما است. به جهت اشخاصی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی استفاده از اصغر فرهادی دلاور حسن روحانی ، شما احتمالا می توانید حیاتی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.