عمل چسبندگی این رینگها به دیواره سیلندر در واقعیت به استدلال نیرویی هست که از انبساط رینگها و فشار احتراق در روزگار سوختن سوخت در پشت پیستون به وجود میآید. این مسئله منجر میشود که در دست گرفتن اتومبیلهای دارای این سیستمها در جادههای پرپیچ سخت باشد؛ به همین استدلال همین سیستم دیگر کاربردی ندارد. این اهرمها از یک طرف به مرکز چرخ و از سمت دیگر به شاسی خودرو وصل میشود. طبق جناغی: این طبقها بهصورت حرف A طراحی شده میباشد و با امداد دو بوش محوری به شاسی خودرو وصل میشود. در سیستم تعلیق مستقل، چرخهای اتومبیل به یک محور متصل شدهاند و کلیدی حرکت هر یک دیگری نیز حرکت میکند. تفاوت بوش دارای سیبک در همین میباشد که قطعاتی که حیاتی بوش به هم متصل میشود، صرفا در یک جهت قابلیت و امکان حرکت دارد. توصیه تولید پیستون اورسایز پراید و خرید کردن مستقیم همین فرآورده از کارخانه فقط اساسی یک تماس اهمیت واحد فروش میسر شده است. همین موجب می شود موتور قدرت خود را از پیستون هورنت tu5 دست بدهد. جهت ارتقاء توان تولیدی موتور، تعداد سیلندرها نیز افزایش و بر شالوده پیرایش و تعداد سیلندرها، تعداد پیستونها گزینش میگردد. هنگامی موتور روشن میباشد پیستون و رینگ ها روی لایه ای از روغن حرکت می کنند که همین فاصله را پر کرده است.اگر خلاصی پیستون خیلی ناچیز باشد،در عاقبت اصطکاک وسایش شدید،توان موتور کمتر می یابد.در این وضعیت ممکن هست پیستون به جداره سیلندر بچسپد و به اصطلاح گریپاژ کند.اگر خلاصی پیستون بیش از حد باشد باعث زدن پیستون در کورس قدرت می شود. این سیستم در اتومبیلهای دیفرانسیل جلو به کار گیری میشود. همین نصیب سطح بالایی پیستون می باشد به طور معمول دایرهای رخ است و نیروی ساخت شده بوسیله سوخت مستقیما روی آن وارد می گردد سر بعضا از پیستونها خصوصا پیستونهای موتورهای دوزمانه و موتورهای دیزلی فرمدار ساخته میشود. همین فنر کلیدی یاری یک میله رابط به طبق وصل شده است. معمولا جور فنرها در همین سیستمها از گونه فنر لول می باشد که کمکفنر نیز در باطن این فنر قرار دارااست و رابط میان سیستم تعلیق و شاسی خودرو است. قطعه فولادی که سیستم تعلیق را به شاسی اتومبیل متصل میکند، مطابق اسم دارد. ضروری میباشد در روزگار بده بستان پیستون، حلقه موتور را هم تعویض نمایید تا کارایی قطعه خوبتر شود؛ همینطور از سلامت شاتون اطمینان حاصل نمایید و در شکل لزوم، شاتون را نیز ردوبدل کنید. کناره های حلقه دو تراز موازی شیار رینگ هستند. درصورتیکه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم پیستون راست لطفا از ورقه ما بخواهید.