[ad_1]

این گزینه f نخواهد بودیا همه به جز نصب یک طرفدار کل خانه می تواند کل خانه شما را خنک کند که در قسمت کوچکی از قیمت هوای مرکزی. عملکرد آنها از بسیاری از دستگاه های AC ارزان تر است و هزینه های نصب اولیه بد نیست. متاسفانه آنها هوا را خشک نمی کنند و نمی توانند آن را در زیر دمای بیرون خنک کنند. اگر تابستان های شما در طول روز گرم و خشک است ، اما در شب خنک و خشک است ، یک طرفدار خانگی می تواند فقط بلیط باشد.

این داستان در ابتدا در تاریخ 25 ژوئن 2016 منتشر شد و در تاریخ 25 ژوئن 2019 برای ارائه اطلاعات عمیق تر و به روز شده ، به روزرسانی شد. برای انعکاس رهنمودهای سبک فعلی Lifehacker ، همراه با عکس های جدید و پیوندهای به روز شده ، بار دیگر در 3 ژوئن 2021 به روز شد.

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-khabar.ir