اروزیل که در صنعت های مختلفی کاربرد داراست و در رنگسازی ، ساخت مرکب ، اسباب و اثاث آرایشی ، اعصاب کننده ها و فایبرگلاس آیتم استعمال قرار می گیرد. به این ترتیب مواد مایع فعال مانند ویتامینها یا عصارههای گیاهی را می توان به عنوان محصولات پودری به کار گیری کرد. صورت کلوئیدی سیلیس هست که پودری زیاد سبک و کرکی است. در رنگ مو، اروزیل 200 از واکنش زودهنگام و کیک شدن اجزای رنگ پودری خودداری میکند. امیدواریم تجربه مهربانی از خرید را اهمیت ما داشته باشید. اروزیل مایعات را برای ساخت پودرهای خشک جذب می کند که به راحتی با سایر جامدات مخلوط میشوند. به این مفهوم که می توان آن را در محصولات مختلف، از رنگهای بر روی دیوار گرفته تا کودهای شیمایی پیدا کرد. در در اختیار گرفتن رئولوژی طیف گستردهای از سیستم های مایع معمولی و پیچیده کارآمد است. اروزیل نام علمی فوم سیلیکا (Fumed Silica) میباشد که ماده ای سبک و حجم دهنده برای بالا بردن غلظت مواد و افزایش خواص چسبندگی است. به ویژه به عنوان یک دلیل خشک کننده در غلظت حداکثر 4.0 درصد وزنی بر وزن اثرگذار است.در نرمکنندههای مو، گونه های اروزیل 200 آبدوست مثل اروزیل 200 و اروزیل 300 میتوانند به افزایش حجم مو امداد کنند و دارای اثر «صاف کننده» کارداران حالتدهنده رویارویی کنند. اروزیل در محصولاتی نظیر خمیر دندان به تیتر پرکننده در الاستومر سیلیکون و تنظیم ویسکوزیته در رنگ ها ، نوشیدنی ها ، پوشش ها ، جوهرهای چاپی ، چسب ها ، مواد غذایی ، مواد آرایشی ، مواد درزگیر و رزین های پلی استری هم بکار می رود تا به قوام و دشواری آنها امداد کند. افزودن مقداری افزودنی به جوهرهای چاپ در همگی فرایندهای چاپ، باعث ارتقاء مناسب خیس شدن تغلیظ شدن و اثر جلا افتادن و در دست گرفتن گرانروی می فروش اروزیل خوراکی شود. البته اگر ته نشینی نتواد به طور تام متوقف شود، رنگدانه ته نشین شده گرد بر روی مجددا ً ریلکس خیس پاشیده می شود. در زمان کار با همین پودر می بایست بدون شک از عینک، ماسک، دست کش و لباس منحصر فعالیت استعمال نمود و در رخ تماس پودر اهمیت پوست یا چشم به سرعت مهم آب فراوان شسته شود، چرا که منجر اگزمای پوستی میگردد. در صورتی که از اجزای بازی استعمال شود و همچنین به منظور ارتقاء پایداری در برابر رطوبت، فوم سیلیکا (اروزیل 200) آبدوست حساس مساحت سطح m2/g 200 توصیه شده است. همین مخلوط همینطور به کنترل تاثیر دما بر خاصیت مکانیکی تاثیرگذار است. خواص مکانیکی و نوری را بهبود می بخشد. سیلیکا فوم در مواد با ویژگیهای خوب تقویت شده به استدلال اثرات نانو، با اثر کلفت کننده، تیکسوتروپیک، عایق و ضد افتادگی هست که به طور گستردهای در لاستیک سیلیکون (پلاستیکهای پلی استر، مواد آب بندی و غیره)، چسب سیلیکون (چسب، رنگ، پوشش و غیره) و الیاف حیاتی عملکرد بالا، رزین غیراشباع تصنعی و مصنوعی جدید، عایق الکتریکی، جوهر، داروسازی، کاغذ، مواد غذایی، مواد آرایشی، پرداخت مکانیکی شیمیایی و غیره استعمال میشود.