[ad_1]

من همیشه در برابر تمیز کردن چیزهایی که بیرون هستند مقاومت کرده ام. بیرون جایی است که خاک زندگی می کند – اگر بخواهید “چمن خانه” است. اما اکنون که در خانه ای زندگی می کنم که تکه کوچک آن در خارج از خانه قرار دارد ، می بینم که تمیز کردن این فضاهای بیرون از منزل ضروری است ، به خصوص اکنون که من یک نمایشگاه را انجام می دهم

ادامه مطلب …

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-khabar.ir