[ad_1]

چمباتمه زدن با یک میله خالی

عکس: من گلاسنر خواهم بود (شاتر استوک)

اگر یک نکته تناسب اندام وجود دارد که دوست دارم شما را با آن کنار بگذارم ، این عبارت است از: اگر تمرینات سبک و بدون وزنه انجام دهید ، اگر فقط بخواهید بی نهایت بیشتر از آنها خواهید گرفت کمی وزن لعنتی بگذارید روی میله. بله ، در ابتدا می تواند کمی ترسناک باشد. اما کاملاً ارزشش را دارد.

این پیام فراگیر – که وزنه های سبک به اندازه کافی خوب هستند و وزنه های سنگین چندان مهم نیستند – در ابتدا دوستانه به نظر می رسد ، اما باعث شکست افراد می شود. داخلی سازی این پیام می تواند به صورت بهبود تکنیک شما باشد تا زمانی که احساس کنید حق خود را برای افزودن وزن “به دست آورده اید” ، یا در مورد انتخاب لوازم جانبی ، غذاهای خاصی که می خورید یا مکمل هایی که مصرف می کنید تجدید نظر کنید.

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-khabar.ir