[ad_1]

تصویری برای مقاله ای با عنوان 11 عبارت خودزنی که از واژگان شما ناپدید می شوند

عکس: Shutterstock (Shutterstock)

این بهانه طلایی است زیرا نه تنها به شما بلکه به بقیه اجازه می دهد شما را آزاد کنند. اکثر مردم دلایل آهن شما را برای عدم اقدام هنوز همدرد یا تایید می کنند. (آیا ممکن است چون گیر کرده اند؟) مشکل “من آماده نیستم ،“با این حال ، فرض بر این است که در آینده کمی استراحت جادویی وجود خواهد داشت. اما وجود ندارد.

حتی اگر درآمد بیشتری کسب می کنید ، تجربه بیشتری کسب کنید ، یا “آرام باشید” ، ممکن است هنوز احساس آمادگی نکنید. چون واقعاً به آن چیزها مربوط نمی شود ، به هر حال. این مربوط به ارتباط شما با ترس است ، زنجیرهه ، و مجهول در هر صورت ، قبل از پریدن آماده شوید. اما خرج نکن خیلی زیاد زمان آماده سازی یا ممکن است بعد از یک یا ده سال به یک مکان برسید.

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-khabar.ir