6 نوشیدنی الکلی فوق العاده سرگرم کننده برای آماده شدن برای روز یادبود


تصویر مقاله ای با عنوان 6 نوشیدنی الکلی برای نوشیدن در تعطیلات آخر هفته

عکس: کلر پایین

آیا سرگرمی را دوست دارید؟ دلتنگی دوست داری؟ آیا شما یک زن در اواسط 30 سالگی هستید؟ اگر اینگونه است ، من نوشیدنی را برای شما می نوشم: میوه ، البته کاملاً ترکیبی قدرتمند از Capri Sun (کولر اقیانوس آرام ، دچ) ، رم آناناس و کمی آهک. آن را در کیسه سرو کنید ، اما از یک نی معمولی به اندازه یک بزرگسال بنوشید.


منبع: kaheshvazn-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>