[ad_1]

تصویر مقاله با عنوان 6 پرچم دوستیابی قرمز که تشخیص آنها دشوار است (و نحوه جلوگیری از آنها)

عکس: از Photographee.eu (Shutterstock)

همه خودشیفته ها حیله گر و جذاب نیستند. مندر واقع خودشیفته آسیب پذیر بیشتر از خود راضی است.حداقل علنیبه همانطور که لیزا رومانو ، مربی معتبر زندگی متخصص در وابستگی و سوء استفاده خودشیفته ، قبلا به Lifehacker گفته بود:

خودشیفته آسیب پذیر خود را قربانی نهایی می داند و پیشنهاد خودشیفته او به شکل توجه شما و توانایی آنها در مراقبت از آنها ، ترحم و یا تبدیل آنها به مرکز جهان شما است.

اگر با کسی هستید که هرگز طرف شما را نمی بیند و نیاز به توجه و اعتبار مداوم دارد ، ممکن است با یک خودشیفته آسیب پذیر ملاقات کنید ، که احتمالاً سناریویی است که می خواهید از آن اجتناب کنید. بطور کلی.

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-khabar.ir