[ad_1]

تصویر مقاله ای با عنوان 7 راه برای صرفه جویی در هزینه پمپ با افزایش قیمت بنزین

عکس: آندری آرکوشا (شاتر استوک)

احتمالاً شما صاحب اتومبیل هستید زیرا این کار را می کنید باید بنابراین من نگاه می کنم با پیشنهاد رول کنید کمتر رانندگی می کنید ، مخصوصاً اگر در کشش زندگی می کنید منطقه ای با گزینه های محدود حمل و نقل. با این حال ، اگر عادت دارید سفرهای کوتاه را با ماشین انجام دهید ، استفاده از قیمت بنزین را بهانه ای برای ورزش بیشتر بدانید. برای شما خوب است و کیف پولتان.

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-khabar.ir