7 روش کار با تجهیزات محدود


مردی که در خانه روی تشک یوگا با دمبل های کوچک تمرین می کند

عکس: آنتونیودیاز (شاتر استوک)

آموزش در منزل هنوز هم یک گزینه عالی و ایمن در این بیماری همه گیر در حال انجام است ، اما همه افراد نتوانسته اند یک سالن ورزشی خانگی با امکانات کامل را تهیه کنند. حتی اگر فقط چند دمبل داشته باشید یا مجموعه ای از باندهای مقاومت – یا اصلاً چیزی – برای شما تمرین دارد. در اینجا برخی از بهترین ایده های ما براساس آنچه در دسترس دارید آورده شده است.


منبع: kaheshvazn-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>